Ofte stillede spørgsmål - og svar

 1. Hvorfor starter beregneren ikke, når jeg dobbeltklikker på den ?

  Du har sandsynligvis ikke java installeret på din pc.

  Du kan downloade og installere java fra dette link: java.com og følge anvisningerne.

  Inden du downloader og installerer java, skal du sikre dig, at du ikke har 'gamle' versioner af java installeret.

  Har du det, skal disse først fjernes og pc'en genstartes inden du installerer java.

  I yderste nødsfald, kan det være nødvendigt at downloade og køre jarfix.exe, som kan hentes her.

 2. Hvad gør jeg, hvis jeg kun har en mac computer?

  Så anvender du beregneren fra fleksjoblolland.dk, som du kan hente her.

  Det virker bedst, hvis du har Libreoffice installeret. Du kan hente Libreoffice her.

 3. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har en pc?

  Ja så er du sådan set på den!

  Find én i din omgangskreds, der har en pc og få lov til at bruge den.

 4. Hvorfor får jeg fejlmeddelelsen: Fejl ved læsning af app.xml ?

  Når beregneren startes hentes de gældende satser fra internettet. Hvis du ikke har forbindelse til internettet, kan beregneren ikke benyttes.

  Kontroller at du har adgang til internettet og prøv igen.

 5. Hvorfor kan jeg ikke åbne regnearket Periodeafstemning.ods ?

  For at anvende regnearket, skal du have Libreoffice installeret på din pc.

  Libreoffice er en gratis officepakke, som du kan hente her.

 6. Hvordan overfører jeg resultatet fra en efterberegning til regnearket Periodeafstemning.ods ?

  Når du har foretaget en efterberegning, skal du placere cursoren i fanebladslinien. Herefter højreklikker du og vælger det menupunkt, der fremkommer.
  Du kan alternativt trykke Ctrl+Insert.

  Herved overføres resultatet til udklipsholderen (clipboard). I regnearket Periodeafstemning.ods vælger du en celle længst til venstre, højreklikker og vælger Indsæt. Alternativt kan du trykke Shift+Insert.

  I den boks der fremkommer, skal du sikre dig, at der i Indstillinger for skilletegn er 'flueben' i Semikolon og kun i denne.

 7. Hvilke rubrikker i forskudsregistreringen skal benyttes ved indberetning af fleksløntilskud og løn?

  Din løn skal indberettes i rubrik 201. Under fanen Løn m.m. benytter du beløbet ud for Personlig indkomst og gang med 12.

  Dit fleksløntilskud eller ledighedsydelse skal indberettes i rubrik 216 . Lav en forventet beregning og benyt beløbet ud for Fleksløntilskud til beskatning (eller Ledighedsydelse til beskatning) og gang med 12.

  Forekommer disse rubrikker ikke i din forskudsregistrering, kan du få dem frem ved at benytte Søg felt, der forekommer længere nede på siden.

  NB: da SKATs veje er uransalige, kan der (som regel uden varsel) blive ændret i, hvilke rubrikker der skal anvendes til hvad. Så vær opmærksom på dette.

  Ovenstående rubrikker er sandsynligvis de rubrikker, der skal anvendes ved indberetning for 2017.

 8. Hvordan kontrollerer jeg mit fleksløntilskud, hvis jeg har mere end ét fleksjob?

  Først vælger du Efterberegning under Beregningstype.
  Dernæst opretter du et arbejdsforhold pr job du har med oplysningerne fra dine lønsedler. Du opretter et arbejdsforhold ved at trykke på + knappen.
  Fremgangsmåden er den samme for månedsaflønning og 14-dages aflønning eller en blanding heraf.

 9. Hvordan kontrollerer jeg mit fleksløntilskud, hvis jeg har et fleksjob og et job der ikke er godkendt som fleksjob?

  Først vælger du Efterberegning under Beregningstype.
  Dernæst opretter du et arbejdsforhold pr job du har med oplysningerne fra dine lønsedler. Du opretter et arbejdsforhold ved at trykke på + knappen.
  I det arbejdforhold, der ikke er godkendt som fleksjob, sætter du flueben i Ikke godkendt som fleksjob.
  Fremgangsmåden er den samme for månedsaflønning og 14-dages aflønning eller en blanding heraf.

 10. Hvordan kontrollerer jeg mit fleksløntilskud, hvis jeg er 14-dages aflønnet?

  Vælg Efterberegning under Beregningstype.
  Vælg 14-dagesløn i det billede, der fremkommer. Dernæst udfylder du tabellen med de oplysninger, der fremgår af dine lønsedler for måneden.

 11. Hvad er en beregningsoversigt og hvordan får jeg en sådan?

  En beregningsoversigt er en specifikation af hvilke beløb kommunen har benyttet ved beregningen af fleksløntilskuddet.
  For at få en beregningsoversigt henvender du dig i første omgang til den sagsbehandler, der har udarbejdet din udbetalingsmeddelelse. Det fremgår øverst til højre.
  Vil hun/han ikke rykke ud med en beregningsoversigt, anmoder du om aktindsigt i den/de afgørelser kommunen har truffet omkring beregning af dit fleksløntilskud. Anmodningen sender du til kommunen, ikke sagsbehandleren.
  Kommunen har 7 dage til at efterkomme din anmodning om aktindsigt.

 12. Hvordan klager jeg over kommunens beregning?

  Klagevejledning skal fremgå af kommunens udbetalingsmeddelelse.
  Enhver klage til kommunen bør foretages skriftligt. Enten ved aflevering på papir (husk kvittering for modtagelse) eller pr mail.
  Du kan hente en klageskabelon, som du tilretter og enten afleverer fysisk efter tilretning eller fremsender som bilag til kommunen via mail.
  Bruger du microsoft word kan du hente en skabelon til klagen her.
  Bruger du Libreoffice, kan du hente en skabelon til klagen her.

 13. Hvad gør jeg, hvis kommunen ikke vil sende en beregningsoversigt?

  Så anmoder du om aktindsigt! Kommunen har så 7 arbejdsdage til at fremsende materialet.
  Du kan hente en skabelon, som du tilretter og enten afleverer fysisk efter tilretning eller fremsender som bilag til kommunen via mail.
  Bruger du microsoft word kan du hente en skabelon her.
  Bruger du Libreoffice, kan du hente en skabelon her.

 14. Hvordan udskriver jeg en beregning?

  Det gør du ved at vælge menupunktet Udskriv under Filer. Alternativt kan du trykke Ctrl+P.

 15. Hvordan kontrollerer jeg fleksløntilskuddet, hvis jeg har afholdt ferie på optjente feriepenge?

  Vælg Efterberegning under Beregningstype.
  Vælg Ferieafholdelse med optjente feriepenge i det billede, der fremkommer.
  Det vigtigste felt at udfylde er Feriepenge Brutto. Det er dette beløb, der indgår i beregningen.
  Dernæst oprettes endnu et arbejdsforhold, der udfyldes med månedens oplysninger ud fra lønsedlen.
  Bruttobeløbet af dine feriepenge kan du finde på skat.dk for optjeningsåret. Du skal selv beregne bruttoferiepengebøbet pr dag ud fra de oplysninger, der fremgår heraf. Feriepenge Brutto er så antallet af afholdte feriedage ganget med bruttoferiepenge pr dag (som fundet ovenfor).
  NB: beløbet oplyst fra din feriekonto er nettobeløbet og ikke bruttobeløbet, der skal anvendes ved beregningen.
  Du kan også benytte regnemaskineknappen til højre for Udbetalte Feriepenge (netto), men læs omhyggeligt den røde tekst i regnemaskinen!

 16. Hvordan kontrollerer jeg fleksløntilskuddet, hvis jeg har afholdt ferie med ledighedsydelse?

  Vælg Efterberegning under Beregningstype.
  Vælg Ferieafholdelse med Ledighedsydelse i det billede, der fremkommer.
  Angiv hvor mange dage du har afholdt ferie og hvad din aktuelle ledighedsydelelsessats er.
  Dernæst oprettes endnu et arbejdsforhold, der udfyldes med månedens oplysninger ud fra lønsedlen.
  Vær opmærksom på at din kommune måske foretager beregningen baseret på fleksløntilskuddet fra måneden før du afholdt ferie.
  Denne fremgangsmåde er, efter vores bedste overbevisning ukorrekt, og der verserer pt en sag herom i ankestyrelsen (siden juli 2016).

 17. Kan jeg gemme en efterberegning/kontrolberegning?

  Ja, det kan du. Vælg Gem i menuen under Filer.
  Alternativt tryk Ctrl+S så får du mulighed for at vælge, hvor du vil gemme resultatet.
  Tilsvarende kan du hente(åbne) en gemt beregning ved at vælge Åben i menuen under Filer.
  Alternativt tryk Ctrl+O.


Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis ikke, så stil dit spørgsmål ved at benytte Kontakt i menuen foroven, så besvarer vi det hurtigst muligt.